Åhlén, David Markus

Född: 1885-07-29
Avliden: 1969-08-21
Gravsatt: 1969-08-29
Helgesta Kyrkogård
Kvarter: ÖV
Gravplats: 0012A
Hemort: Täby, sth
Gravplatsnummer: HEÖV 0012A
Gravrättstid: 1969-08-29 - 2027-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Åhlén, Ivar Samuel
Född
1880-10-30
Avliden
1970-06-27
Gravsatt
1970-07-16
Åhlén, Märta Helena
Född
1889-04-20
Avliden
1970-07-29
Gravsatt
1970-08-08
Åhlén, Signe Johanna
Född
1893-09-15
Avliden
1974-04-07
Gravsatt
1974-06-18
Åhlén Rosenberg, Ingegerd
Född
1914-03-23
Avliden
2002-08-01
Gravsatt
2002-09-26

Flen, Helgesta-Hyltinge församling