Danielsson, Edvard Emanuel

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1948-10-20
Krematorielunden
Kvarter: 06
Gravplats: U003822
Gravplatsnummer: 1206 00 U003822
Gravrättstid: 2002-09-27 - 2027-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Palm, Maria Alexandra
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1969-09-16
Danielsson, Gertrud Irma
Född
1896-05-08
Avliden
1984-10-05
Gravsatt
1984-11-16

Krematorielunden

Adress: Krematorievägen 6, 602 19 Norrköping

Koordinater (Sweref 99 TM)
X: 6 494 916
Y: 567 475

Krematoriebyggnaden och kyrkogården invigdes år 1938. Byggnaden är uppförd i funktionalistisk stil och är ritad av Norrköpings stadsarkitekt Kurt von Schmalensee (1897–1972). Det finns endast minneslund och urnbegravningar på kyrkogården. Minneslunden är den första i Norrköping och invigdes den 2 maj 1976.

Krematorielunden består av 16 kvarter varav kvarteren 1 och 2 utgör de ursprungliga. Den äldsta daterade vården är från 1939 och finns i kvarter 1.

I den nordöstra delen av krematorielunden finns ett antal upplagda gravhällar. De har flyttats hit från Folkparken, som var begravningsplats för offren från pesten på 1710-talet.

På Krematorielundens begravningsplats finns möjlighet att gå en guidad tur genom appen Kyrko(v)arvet.