Swartz, Carl

Född: 1858-06-05
Avliden: 1926-11-06
Gravsatt: -
Matteus kyrkogård
Kvarter: 06
Gravplats: V007624
Gravplatsnummer: 1306 00 V007624
Gravrättstid: 1848-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Swartz, Petter Jacob
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1960-12-06
Swartz, Catharina Charlotta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1960-12-06
Swartz, F.Ryy, Brita
Född
1725-08-23
Avliden
1783-12-04
Gravsatt
-
Swartz, Petter
Född
1726-05-07
Avliden
1789-02-14
Gravsatt
-
Swartz, F.Walljjro, Karina Charlotta
Född
1752-06-10
Avliden
1820-06-26
Gravsatt
-
Swartz, Peter Jacob
Född
1755-11-23
Avliden
1812-08-25
Gravsatt
-
Swartz, John
Född
1759-09-29
Avliden
1812-06-25
Gravsatt
-
Swartz, F.Skoge, Anna Sofia
Född
1779-10-17
Avliden
1824-06-29
Gravsatt
-
Swartz, John
Född
1790
Avliden
1853
Gravsatt
-
Pereswetoff-Morath, Brita Charlotta
Född
1794-03-14
Avliden
1848-11-29
Gravsatt
-
Swartz,pereswetoff-Morath, Carolina Gustafva
Född
1797-05-08
Avliden
1871-12-23
Gravsatt
-
Swartz, Joh. Gust.
Född
1809-01-07
Avliden
1885-12-01
Gravsatt
-
Swartz, Jacob Erik
Född
1817-05-17
Avliden
1881-04-24
Gravsatt
-
Swartz, Pehr Reinhold
Född
1828-05-27
Avliden
1852-07-25
Gravsatt
-
Swartz, F.Forsgren, Carolina Elisabeth
Född
1833-05-24
Avliden
1906-01-12
Gravsatt
-
Swartz, F. Hülpers, Sophia Carolina Lovisa
Född
1835-05-11
Avliden
1916-12-30
Gravsatt
-
Ringborg, Carolina
Född
1852-09-19
Avliden
1853-09-05
Gravsatt
-
Swartz, Pehr
Född
1860-10-21
Avliden
1939-06-05
Gravsatt
-
Swartz, Berndt Erik Johan
Född
1860-10-21
Avliden
1861-05-03
Gravsatt
-
Swartz, F.Frisell, Dagmar
Född
1864-11-13
Avliden
1945-10-30
Gravsatt
-
Swartz, F.Lundström, Dagmar
Född
1867-09-26
Avliden
1932-05-31
Gravsatt
-
Swartz, Henning Berndt Gösta
Född
1900-04-26
Avliden
1911-06-21
Gravsatt
-

Matteus kyrkogård

Adress: Plankgatan/Vattengatan 602 19 Norrköping

Koordinater (Sweref 99 TM)
X: 6 495 140
Y: 568 147

Kyrkobyggnaden, som är i nygotisk stil stod färdig år 1892 efter ritningar av arkitekt Helgo Zettervall (1831–1907), är en av länets bäst bevarade kyrkor från denna tid.

Kyrkogården anlades redan år 1811 och är indelad i 12 regelbundna kvarter, som är åtskilda av raka gångar. Kvarteren 1–4 utgör den äldsta delen och ligger söder om gången till kapellet. De har en egen karaktär som präglas av stora, öppna ytor med spridda inhägnade gravplatser och en del äldre gravvårdar. Kyrkogården har utvidgats i omgångar. Först år 1847 då också gravkapellet byggdes och sedan år 1889. Det finns en stor variation av gravvårdar på kyrkogården, med en relativt stor andel påkostade gravar tillhör köpmannafamiljer och fabrikörer i Norrköping. Det finns även enklare gravvårdar från 1800-talet och tidigt 1900-tal bevarade, samt senare tiders mindre och enhetliga gravvårdar. Någon tydlig allmän linje finns inte bevarad. Systemet innebar att människor begravdes i ensamgravar, som i regel var små och enkla, och låg på rad, och inte i familjegravar som är vanlig nu. Linjegravsystemet upphörde år 1964 sedan dess har de flesta vårdar successivt tagits bort.

I det sydvästra hörnet av Matteus begravningsplats finns den mosaiska begravningsplatsen som anlades år 1782. Då Norrköpings kyrkogårdsförvaltning inte är huvudman för denna publiceras inte de gravsatta på Svenska gravar.

På Matteus begravningsplats finns förutom de traditionella gravskicken och minneslund även askgravlundar och askgravplatser. Askgravlunden i kvarter 6 invigdes år 2010.