Wellander, Erik Ludvig

Född: 1884-06-16
Avliden: 1977-10-29
Gravsatt: 1977-12-04
Simonstorps kyrkogård
Kvarter: 02
Gravplats: V012901
Gravplatsnummer: 4302 00 V012901
Gravrättstid: 1929-09-30 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Wellander, Erik
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1929-09-30
Wellander, Johanna Fredrika Elisabet
Född
1879-01-23
Avliden
1952-11-23
Gravsatt
1952-12-08
Von Kothen, Rut Gunhild Charlotta
Född
1890-06-06
Avliden
1985-05-06
Gravsatt
1985-08-20
Wellander, Johan Ferdinand Carl
Född
1915-12-28
Avliden
1995-10-29
Gravsatt
1996-11-15
Wellander, Johan Sven Gustaf
Född
1919-06-18
Avliden
1995-04-27
Gravsatt
1995-07-21
Wellander, Kerstin Ingeborg Elisabet
Född
1919-11-22
Avliden
2000-04-17
Gravsatt
2000-07-10
Wellander, Hans Carl Erik
Född
1949-01-26
Avliden
1985-01-20
Gravsatt
1985-05-03
Wellander, Kerstin Maria
Född
1919-07-28
Avliden
2005-09-07
Gravsatt
2005-12-29

Simonstorps kyrkogård

Adress: Flätenvägen, Åby

Koordinater (Sweref 99 TM)
X: 6 516 300
Y: 567 070

Simonstorps kyrka är en av Östergötlands få träkyrkor som byggdes under 1600-talet. Kyrkogården består av tre kvarter med både äldre och nyare gravar och omgärdas av en mur av sprängd sten. Den norra delen av kyrkogården invigdes 1954. Den nya delen har en lite ovanlig, symetrisk utformning där häckar och kvarter har planerats i form av en halvcirkel.

På den södra sidan av gamla kyrkogården finns en gles spridning av huvudsakligen äldre gravvårdar som till exempel tre kalkstensvårdar från 1700-talet. En av vårdarna är rest till minne av Cronoskogvaktaren Adam Kihlstöms dotter Anna som dog den 31 januari 1790. En annan gammal vård finns i kvarter 1 och är i form av ett ovanligt utformat smideskors från 1861 och tillägnat Hustrun Christina Olofsdotter från Källtorp. Kvarteret påminner om hur svenska kyrkogårdar såg ut innan det symmetriska, kvartersindelade idealet slog igenom på 1800-talet.

Kvarter 2 ligger väster om kyrkan och där är flertalet av vårdarna är från 1956 och framåt. Fyra grusade stenramsgravplatser är bevarade och i en av dem står kyrkvärden Ericssons höga obelisk. Närmast kyrkan finns en rad med moderna urnegravar.

Det finns även rester av linjevårdssystemet på Simonstorps kyrkogård. Systemet med linjevårdar innebar att människor begravdes i ensamgravar, som i regel var små och enkla och låg på rad, och inte i familjegravar som är vanlig nu. Linjegravsystemet upphörde år 1964 sedan dess har de flesta vårdar successivt tagits bort.

I Simonstorp finns förutom de traditionella gravskicken och minneslund en askgravlund.