Larsson, Karl Uno Ejnar

Född: 1893-09-27
Avliden: 1961-05-11
Gravsatt: 1961-06-05
Skogskyrkogården
Kvarter: 49E
Gravplats: 15124
Hemort: Högalid
Gravplatsnummer: 3249E 15124
Gravrättstid: 2005-01-11 - 2021-02-01