Abelsson, Jan-Olof

Född: 1954-04-28
Avliden: 1996-10-10
Gravsatt: 1996-11-15
Södra begravningsplatsen del 2
Kvarter: kvarter 24
Gravplats: 4092
Hemort: Skara domkyrkoför
Gravplatsnummer: 0204 4092
Gravrättstid: 1951-01-01 - 2032-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abelsson, Margit
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1951
1951-05-13
Abelsson, Sven Gösta
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1898-12-29
1984-09-15
1984-10-19
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac