Widell, Carl-Bertil

Född: 1935-10-01
Avliden: 2016-10-26
Gravsatt: 2016-11-22
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 26 Askgravplats
Gravplats: 0473
Hemort: Malmö
Gravplatsnummer: 3026 902 0473
Gravrättstid: 2016-11-22 - 2044-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Videll, Ulla Inga-Britt
Född
1933-08-19
Avliden
2019-08-12
Gravsatt
2019-08-28

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg