Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1946
Tingstad kyrkogård
Kvarter: 01
Gravplats: V008303
Gravplatsnummer: 3401 00 V008303
Gravrättstid: 1946-08-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1951
Lindblad-Frej, Johan
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1958-04-24

Tingstad kyrkogård

Adress: Tingstads kyrka

Koordinater (Sweref 99 TM)
X: 6 488 390
Y: 575 230

Kyrkan uppfördes under 1100-talet eller 1200-talets förra hälft och omgärdas av en stenmur som ligger direkt på berget. Tre runstenar är uppställda på kyrkogårdens östra del.

Kyrkogården har öppen karaktär med grusade gångar. Öster om kyrkan och på delar söder om kyrkan finns det grusgravar omgärdade av tujahäckar. På den stora gräsytan på kyrkogårdens norra sida finns endast tre små linjevårdar kvar. Systemet med linjevårdar innebar att människor begravdes i ensamgravar, som i regel var små och enkla och låg på rad, och inte i familjegravar som är vanlig nu. Linjegravsystemet upphörde år 1964 sedan dess har de flesta vårdar successivt tagits bort. I nordvästra hörnet finns en stor grusgrav med stenram och två äldre gravhällar samt en trasig, äldre vård som lagts ned.

Kyrkogården har förutom de traditionella begravningssätten och minneslund även askgravlund och askgravplatser.