Torberntsson, Anders

Född: 1818-01-06
Avliden: 1893-02-16
Gravsatt: 1893-02
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0397-398
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0397-398
Gravrättstid: 1891-05-17 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Torberntsson, Anna-Brita
Född
1820-05-01
Avliden
1891-05-17
Gravsatt
1891-05

Orusts pastorat