Bildt, Carl Wilhelm

Född: 1851
Avliden: 1906
Gravsatt: 1906
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 4
Gravplats: 0195
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG04 0195
Gravrättstid: 1906-06-01 - för all framtid

Orusts pastorat