Bildt, Knut

Född: 1830
Avliden: 1887
Gravsatt: 1887
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 4
Gravplats: 0213
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG04 0213
Gravrättstid: 1863-06-30 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bildt, Josef
Född
1861
Avliden
1863
Gravsatt
1863
Bildt, Sofia
Född
1851
Avliden
1869
Gravsatt
1869
Bildt, Carl
Född
1864
Avliden
1876
Gravsatt
1876
Bildt, Thord
Född
1873
Avliden
1876
Gravsatt
1876
Bildt, Mauritz
Född
1875
Avliden
1876
Gravsatt
1876

Orusts pastorat