von Wright, W.

Född: 1810-04-05
Avliden: 1887-07-02
Gravsatt: 1887
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 4
Gravplats: 0224-225
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG04 0224-225
Gravrättstid: 1884-08-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

von Wright, Maria
Född
1816
Avliden
1884
Gravsatt
1884

Orusts pastorat