Bildt, Abraham Gustav

Född: 1718-05
Avliden: 1828-01
Gravsatt: 1828-01
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 4
Gravplats: 0227-228
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG04 0227-228
Gravrättstid: 1828-01-31 - för all framtid

Orusts pastorat