Oscarsson, Jöns Johan Boman

Född: 1960-11-27
Avliden: 2019-08-26
Gravsatt: 2019-10-25
Tyresö Begravningsplats
Kvarter: FB
Gravplats: 007
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: TBFB 007
Gravrättstid: 2019-10-25 - 2044-12-31

Tyresö församling

Tyresö Begravningsplats

Tyresö begravningsplats är belägen i nära anslutning till Tyresö kyrka. Den invigdes 1995.

Området har fått behålla mycket av sin naturmarkskaraktär.

För närvarande finns minneslund och urngravar.