Bergman, Andréas

Född: 1812-12-18
Avliden: 1898-08-16
Gravsatt: 1898-08-24
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 3
Gravplats: 0067-68
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG03 0067-68
Gravrättstid: 1898-08-24 - 2024-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Nilsdotter-Bergman, Brita
Född
1824-01-18
Avliden
1910-04-21
Gravsatt
1910-04-29
Bergman, Hilda
Född
1848-10-31
Avliden
1934-02-09
Gravsatt
1934-02-16
Bergman, Selma
Född
1862-10-18
Avliden
1937-03-05
Gravsatt
1937-03-10

Orusts pastorat