Falk, Anders

Född: 1765-03-16
Avliden: 1853-07-27
Gravsatt: 1853
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 3
Gravplats: 0055
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG03 0055
Gravrättstid: 1853-07-27 - för all framtid

Orusts pastorat