Abelsson, Karl Erik Martin

Född: 1919-05-30
Avliden: 2006-09-21
Gravsatt: 2006-12-08
Södra begravningsplatsen del 2
Kvarter: kvarter 22
Gravplats: 2041
Hemort: Lidköping
Gravplatsnummer: 0202 2041
Gravrättstid: 1959-01-01 - 2031-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abelsson, Olga
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1959
1959-03-13
Abelsson, Rickard
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1968
1968-06-14
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac