Berthelius, Jenny Elisabet

Född: 1923-09-29
Avliden: 2019-06-08
Gravsatt: 2019-12-27
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 27 A
Gravplats: 0084
Hemort: Limhamn
Gravplatsnummer: 3027 010 0084
Gravrättstid: 1970-10-02 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Berthelius, Sven Oscar
Född
1913-06-24
Avliden
1970-09-25
Gravsatt
1970-10-06

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg