Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1943-09-24
Sävar kyrkogård
Kvarter: Kvarter 09
Gravplats: 010
Hemort:
Gravplatsnummer: 1009 010
Gravrättstid: 1943-12-31 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Holm, Maria Olivia
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1872-11-29
1948-03-04
1948-03-07
Jonsson, Helga Matilda
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1910-07-15
1997-08-12
1997-08-22
Jonsson, Hilding Valdemar
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1917-02-09
2011-06-03
2011-06-17
Sävar-Holmöns församling
090 712500
savar.forsamling@svenskakyrkan.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac