Karlsson, Jan Olov

Född: 1939-06-01
Avliden: 2016-09-19
Gravsatt: 2016-10-19
Katarina kyrkogård
Kvarter: -
Gravplats: 3011
Hemort: Katarina församling
Gravplatsnummer: 15- 3011
Gravrättstid: 2016-10-19 - 2041-12-31

Katarina församling

08-743 68 00

Länk till hemsida