Danielsson, Axel

Född: 1863-12-15
Avliden: 1899-12-30
Gravsatt: 1900-01-06
S:t Pauli mellersta kyrkogård
Kvarter: kv 4 000
Gravplats: 0048
Gravplatsnummer: 2104 000 0048
Gravrättstid: 1900-01-03 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Danielsson, Elma
Född
1865
Avliden
1936
Gravsatt
1936-02-11

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

S:t Pauli mellersta kyrkogård

S:t Pauli kyrkogårdar


Består av de tre kyrkogårdarna S:t Pauli norra, mellersta och södra, centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen och Östra Farmvägen. Den norra delen tillkom år 1870, mellersta delen 1890 och den södra delen år 1904.

En minneslund har anlagts 1973 inom S:t Pauli mellersta kyrkogård, där också ett mycket omtyckt begravningskapell finns.

Adress


Föreningsgatan, S:t Knuts väg, Nobelvägen, Östra Farmvägen