Ekeberg, Anders Gustaf

Född: -
Avliden: 1813
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 01
Gravplats: 0030
Gravplatsnummer: 0101 0030
Gravrättstid: - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.