Sjöbring, Pehr

Född: 1776-10-26
Avliden: 1842-01-12
Gravsatt: 1842
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 01
Gravplats: 0065
Gravplatsnummer: 0101 0065
Gravrättstid: - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.