Aurivillius, Carl

Född: 1854-08-31
Avliden: 1899-12-16
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 01
Gravplats: 0095
Gravplatsnummer: 0101 0095
Gravrättstid: 1902-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Aurivillius, Pehr Fabian
Född
1756-12-10
Avliden
1829-11-04
Gravsatt
-
Aurivillius, Vivi Charlotta F Wallin
Född
1893-12-17
Avliden
1972-03-23
Gravsatt
1972-04-22
Auruvillius, Erik Villhelm
Född
-
Avliden
1931
Gravsatt
1931-06-12
Aurivillius, Ebba Vilhelmina
Född
1860-03-16
Avliden
1954-01-23
Gravsatt
1954-01-31
Aurivillius, Vivi Ingegerd Eriksdotter
Född
1930-06-30
Avliden
2013-10-25
Gravsatt
2014-05-16

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.