Fries, Elias Magnus

Född: 1794-08-15
Avliden: 1878-02-08
Gravsatt: 1878
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 03
Gravplats: 0185
Gravplatsnummer: 0103 0185
Gravrättstid: 1884-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Fries, Junia Elisabet Gustava
Född
1845
Avliden
1906
Gravsatt
1906-02-28
Fries, Christina F.Wieslander
Född
1809
Avliden
1862
Gravsatt
-
Fries, Elias Petrus
Född
1834
Avliden
1858
Gravsatt
-
Fries, Linnéa Johanna
Född
1842
Avliden
1846-11-02
Gravsatt
-
Malmborg, Antoinetta Charlotta
Född
1814
Avliden
1881
Gravsatt
-

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.