Schück, Adolf Henrik

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1958-04-28
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 03
Gravplats: 0214
Hemort: Engelbrekt
Gravplatsnummer: 0103 0214
Gravrättstid: 1911-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Schück, Johan Henrik Emil
Född
1855
Avliden
-
Gravsatt
1947-10-08
Schück, Sigrid Charlotta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1942-10-24
Schück, Ellen Constance
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1964-01-11
Schück, Fredrik Adolf
Född
1953-09-17
Avliden
1971-10-06
Gravsatt
1971-10-21
Schück, Ruth Carolina f. Josephson
Född
1896-07-22
Avliden
1976-12-01
Gravsatt
1976-12-29
Schück, Harriet Marianne
Född
1923-09-25
Avliden
2009-12-06
Gravsatt
2010-05-28
Schück, Herman Erik
Född
1925-04-05
Avliden
2015-12-24
Gravsatt
2016-04-18

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.