Runestam, Arvid

Född: 1887
Avliden: 1962
Gravsatt: 1962-10-18
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 04
Gravplats: 0222
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0104 0222
Gravrättstid: 1962-01-01 - 2028-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Runestam, Lucie
Född
1902-01-16
Avliden
2002-12-10
Gravsatt
2003-01-02

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.