Norberg, Matthias

Född: 1747
Avliden: 1826
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 04
Gravplats: 0237
Gravplatsnummer: 0104 0237
Gravrättstid: 1821-01-01 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.