Wahlenberg, Göran Georg

Född: 1780-08-01
Avliden: 1851
Gravsatt: 1851
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 04
Gravplats: 0252
Gravplatsnummer: 0104 0252
Gravrättstid: 1851-01-01 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.