Fridegård, Johan Fridolf

Född: 1897-06-14
Avliden: 1968-09-08
Gravsatt: 1968-10-19
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 05
Gravplats: 0304
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0105 0304
Gravrättstid: 1968-01-01 - 2023-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Fridegård, Gudrun Maria Kristina
Född
1914-05-16
Avliden
1968-02-09
Gravsatt
1968-05-16

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.