Hwasser, Israel

Född: 1890-09-17
Avliden: 1960-05-11
Gravsatt: 1960
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 11
Gravplats: 0516
Gravplatsnummer: 0111 0516
Gravrättstid: 1890-01-01 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.