Bygdén, Anders Leonard

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1929-11-27
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 16
Gravplats: 0869
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0116 0869
Gravrättstid: 1887-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bygden, Hilda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1928-01-15
Bygdén, Estrid Johanna Karolina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1964-07-13
Bygdén, Olof Artur Bernhard
Född
1881-03-24
Avliden
1967-05-04
Gravsatt
1967-06-07

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.