Hesselman, Bengt Ivar

Född: 1875
Avliden: -
Gravsatt: 1952-04-23
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 18
Gravplats: 0945B
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0118 0945B
Gravrättstid: 1920-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Björkman, Sigrid
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1920-02-16
von Post, Elisabet Eleonora
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1953-06-15
Hesselman, Gert Olof
Född
-
Avliden
1944
Gravsatt
1944-04-14
Hesselman, Märta Charlotta
Född
1883-05-12
Avliden
1966-07-19
Gravsatt
1966-09-19

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.