Knös, Börje Anders Olof

Född: 1883-03-05
Avliden: 1970-02-25
Gravsatt: 1970-03-07
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 18
Gravplats: 0949
Hemort: Hedvig Eleonora Sthl
Gravplatsnummer: 0118 0949
Gravrättstid: 1864-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Knös, Teodor
Född
-
Avliden
1878
Gravsatt
1878
Knös, Olga f. Östergren
Född
-
Avliden
1890
Gravsatt
1890
Knös, Gabriella f. Schönherr
Född
-
Avliden
1895
Gravsatt
1895
Knös, Olof Wilhelm
Född
-
Avliden
1907
Gravsatt
-
Knös, Anders Erik
Född
-
Avliden
1862-10-10
Gravsatt
1862
Knös, Olof Vilhelm
Född
-
Avliden
1907
Gravsatt
1907-01-16
Knös, Sigrid Anna Elisabet
Född
1888-10-23
Avliden
1971-11-03
Gravsatt
1971-11-12
Knös, Ester Kitty
Född
1919-06-14
Avliden
2000-04-15
Gravsatt
2000-06-16
Knös, Anders Gustaf
Född
1918-07-15
Avliden
2008-10-30
Gravsatt
2009-09-04

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.