Hedin, Sven Gustaf

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1933-07-17
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 21
Gravplats: 1084
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0121 1084
Gravrättstid: 1929-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Hedin, Gunhild Isabella
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1964-04-30

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.