Jonand, John Erik Algot

Född: 1889
Avliden: -
Gravsatt: 1941-11-23
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 28
Gravplats: 2131
Hemort: Oscar
Gravplatsnummer: 0128 2131
Gravrättstid: 1905-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Cleve, Carolina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1927-10-11
Cleve, Per Teodor
Född
1840
Avliden
-
Gravsatt
1905-06-22
Cleve, Astrid von Euler
Född
1875-01-22
Avliden
1968-04-08
Gravsatt
1968-04-18
Cleve-Jonand, Agnes Elisabeth
Född
1876
Avliden
-
Gravsatt
1951-06-23

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.