Täckholm, Vivi f. Laurent

Född: 1898-01-07
Avliden: 1978-05-03
Gravsatt: 1978-06-08
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 31
Gravplats: 1356
Hemort: St. Görans Förs, Stockholm
Gravplatsnummer: 0131 1356
Gravrättstid: 1898-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Laurent, Bertil
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1902-06-30
Laurent, Vilhelm Edvard
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1923-01-29
Laurent, Jenny Carolina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1944-09-07
Pettersson, Klara Matilda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1951-12-29
Laurent, Anton Ludvig
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1905-04-24
Laurent, Anna
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1917-04-18
Laurent, Maria Katarina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1935-03-02
Laurent, Britt Gavonne
Född
1912-11-16
Avliden
1983-06-15
Gravsatt
1983-07-26
Laurent, Arne
Född
1903-09-13
Avliden
1985-04-10
Gravsatt
1985-05-22
Laurent, Maj Sonja
Född
1906-06-10
Avliden
1990-12-01
Gravsatt
1991-07-10
Laurent, Ulla Birgitta Gunnarsdotter
Född
1930-09-11
Avliden
2016-01-21
Gravsatt
2016-07-18
Laurent, Torvard Claude
Född
1930-12-05
Avliden
2009-11-21
Gravsatt
2010-07-26

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.