Lilliehöök, Gustaf Arvid

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1922-04-25
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 34
Gravplats: 2144
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0134 2144
Gravrättstid: 1919-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lilliehöök, Gunilla
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1922-04-25

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.