Malmgren, Finn

Född: 1895
Avliden: 1928
Gravsatt: 1928
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 36
Gravplats: 1508
Gravplatsnummer: 0136 1508
Gravrättstid: 1885-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

In De Betou, Gustav Robert Tyko
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1902-04-18
Starbäck, Carl Georg
Född
1828
Avliden
-
Gravsatt
1885-01-01
Carlberg, Axel Gustaf
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1886-01-01
Svedelius, Wilhelm Eric
Född
1816
Avliden
-
Gravsatt
1889-01-01
Fernling, Gustf Oskar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1905-10-28
Olsson, Torsten Ragtwald
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1918-01-24
Nordblad, Hezokil Carl Immanel
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1931-06-19
Eriksson, Joel Wilhelm
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1930-07-08
Backa-Eriksson, Erik Albin
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1959-01-05
Backa Eriksson, Gerd Maj Gertrud Augusta
Född
1914-05-20
Avliden
1996-04-21
Gravsatt
1996-05-28
Ekholm, Erik Ulrik
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1898
Nyberg, Carl Oskar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1898
Svensson, Elin Elisabeth
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1912
Svederus, Magnus Bernhard
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1912-12-28
Nordgren, Karl Bertil
Född
-
Avliden
1978-03-06
Gravsatt
1978-04-24
Nyberg, Carl Oskar
Född
-
Avliden
1886
Gravsatt
1886
Ekholm, Erik Ulrik
Född
-
Avliden
1898
Gravsatt
1898
Svederus, Magnus Bernhard
Född
-
Avliden
1911
Gravsatt
1911
Svensson, Elin Elisabeth
Född
-
Avliden
1912
Gravsatt
1912
Eriksson Backa, Erik
Född
1905
Avliden
1958
Gravsatt
1958
Eriksson, Joel Vilhelm
Född
-
Avliden
1930
Gravsatt
1930
Carlstedt Nordgren, Ulla
Född
1927-06-02
Avliden
2013-03-29
Gravsatt
2013-05-29

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.