Arrhenius, Svante

Född: 1859
Avliden: 1927-10-02
Gravsatt: 1927-10-08
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 52
Gravplats: 0062
Gravplatsnummer: 0152 0062
Gravrättstid: 1845-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Arrhenius, Svante Gustaf
Född
1813-04-30
Avliden
1885-04-06
Gravsatt
1885
Arrhenius, Karolina
Född
-
Avliden
1906
Gravsatt
1906
Arrhenius, Sigrid
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1950-03-23
Arrhenius, Johan Gustav
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1931-01-03
Arrhenius, Maria Elisabet
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-12-07
Arrhenius, Sven Erik
Född
1909-10-12
Avliden
1991-07-28
Gravsatt
1991-09-20
Arrhenius, Kerstin
Född
1913-02-14
Avliden
2005-02-19
Gravsatt
2005-10-21
Arrhenius, Marie Astrid
Född
1943-12-29
Avliden
2017-02-06
Gravsatt
2017-06-01

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.