Bergstrand

Född: -
Avliden: 1914-01-23
Gravsatt: 1914-01-31
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 55
Gravplats: 0215
Gravplatsnummer: 0155 0215
Gravrättstid: 1913-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bergstrand, Karl Pontus
Född
-
Avliden
1913-01-21
Gravsatt
1913
Bergstrand, Rosalie
Född
-
Avliden
1914-07-07
Gravsatt
1914
Bergstrand, Karl Th.
Född
-
Avliden
1945-04-16
Gravsatt
1945-04-27
Bergstrand, Anna Brita
Född
-
Avliden
1959-02-12
Gravsatt
1959-10-10
Bergstrand, Gerda Katarina
Född
-
Avliden
1958-03-05
Gravsatt
1958-07-01

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.