Fröding, Gustaf

Född: 1860
Avliden: 1911-02-08
Gravsatt: 1911
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 57
Gravplats: 0504
Gravplatsnummer: 0157 0504
Gravrättstid: 1911-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Fröding, Hedvig Margareta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1951-06-04
Fröding, Cecilia
Född
-
Avliden
1914
Gravsatt
-

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.