Högbom, Arvid Gustaf

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1940-01-25
Gamla kyrkogården avd 2
Kvarter: 03
Gravplats: 0642
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0203 0642
Gravrättstid: 1928-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Högbom, Svante Arvid
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1938-01-31
Bexelius, Hildur Augusta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1940-09-26
Högbom, Gunnel
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1942-09-08
Celander, Torsten
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1958-08-06
Celander, Hildur Viola f. Högbom
Född
1887-07-17
Avliden
1969-07-01
Gravsatt
1969-07-24
Högbom, Birgit f. Kruse
Född
1904-11-04
Avliden
1972-05-01
Gravsatt
1972-05-31
Högbom, Lilly Gunhild Elisabet
Född
1888-07-24
Avliden
1972-09-09
Gravsatt
1972-10-13
Högbom, Ivar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1962-08-06
Högbom, Arvid Bertil
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1962-10-03
Högbom, Clara Henrietta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1932-04-16
Celander, Sven Ivar Arvid
Född
1922-11-02
Avliden
2011-11-01
Gravsatt
2012-05-25
Celander, Clara Hjördis
Född
1919-03-01
Avliden
2011-09-25
Gravsatt
2012-05-25
Celander, Elin Kristina
Född
1928-05-23
Avliden
2015-01-12
Gravsatt
2015-04-29

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 2

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.