Björkman, Astrid Carola

Född: 1886-01-09
Avliden: 1967-01-21
Gravsatt: 1967-01-30
Gamla kyrkogården avd 2
Kvarter: 03
Gravplats: 0647
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0203 0647
Gravrättstid: 1929-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Björkman, Karl Axel Gylfe
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1929-06-08
Björkman, Gertrud Helena K E M
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1929-05-05
Björkman, Elsa Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1947-08-02
Björkman, Signhild Karin
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1949-06-18
Egerström, Emma Hulda Erika Teresia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1953-09-06
Björkman, Gunlöd Ingegärd
Född
1890-05-14
Avliden
1968-12-21
Gravsatt
1969-01-03
Björkman, Ingrid Rut Johanna
Född
1897-03-12
Avliden
1992-12-17
Gravsatt
1993-04-16
Björkman, Karl Gunnar
Född
1898-04-09
Avliden
1971-06-03
Gravsatt
1971-06-10

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 2

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.