Ingelman, Björn Gustaf Adolf

Född: 1917-11-06
Avliden: 2000-12-12
Gravsatt: 2000-12-21
Gamla kyrkogården avd 2
Kvarter: 03
Gravplats: 0695
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0203 0695
Gravrättstid: 2000-12-14 - 2029-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Ingelman, Ingrid Margareta
Född
1920-06-01
Avliden
2004-02-10
Gravsatt
2004-05-28

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 2

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.