Liljefors, Bruno Andreas

Född: 1860
Avliden: -
Gravsatt: 1939-12-23
Gamla kyrkogården avd 2
Kvarter: 06
Gravplats: 1641
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0206 1641
Gravrättstid: 1939-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Liljefors, Staffan Bruno
Född
1900-05-26
Avliden
1982-10-22
Gravsatt
1982-11-04
Liljefors, Signe Helena Adolfina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1944-01-31
Tersmeden, Blanka Helena
Född
1896-07-13
Avliden
1992-09-07
Gravsatt
1992-09-17
Tersmeden, Carl Jacques Bruno Theodor
Född
1922-12-24
Avliden
2013-01-30
Gravsatt
2013-02-07
Liljefors, Signe Charlotte
Född
1943-04-28
Avliden
2018-01-18
Gravsatt
2018-02-16

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 2

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.