Kahle, Sigrid Ida Matilda

Född: 1928-09-18
Avliden: 2013-12-31
Gravsatt: 2014-03-07
Gamla kyrkogården avd 2
Kvarter: 07
Gravplats: 1848
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0207 1848
Gravrättstid: 1946-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nyberg, Fanny Helena Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1947-11-13
Nyberg, Henrik Samuel
Född
1889-12-28
Avliden
1974-02-09
Gravsatt
1974-02-22
Kahle, John Hans Hermann
Född
1920-07-06
Avliden
2003-04-02
Gravsatt
2003-04-15
Nyberg, Tore Samuel
Född
1931-01-04
Avliden
2018-03-14
Gravsatt
2018-04-06

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 2

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.