Undén, Östen

Född: 1886-08-25
Avliden: 1974-01-14
Gravsatt: 1974-05-17
Gamla kyrkogården avd 2
Kvarter: 18
Gravplats: 1116A
Hemort: Bromma
Gravplatsnummer: 0218 1116A
Gravrättstid: 1935-01-01 - 2033-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Undén, Agnes Elisabeth
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1935-10-21

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 2

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.