Persson, Axel Valdemar

Född: 1888
Avliden: -
Gravsatt: 1951-05-11
Gamla kyrkogården avd 3
Kvarter: 10
Gravplats: 0273
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0310 0273
Gravrättstid: 1951-01-01 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 3

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.