Sjöstrand, Bengt Håkan Wilhelm

Född: 1909-08-19
Avliden: 1989-12-05
Gravsatt: 1990-01-29
Gamla kyrkogården avd 3
Kvarter: 25
Gravplats: 3380
Hemort: Helga Trefaldighet
Gravplatsnummer: 0325 3380
Gravrättstid: 1989-01-01 - 2039-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Sjöstrand, Ester Kerstin Ulrika
Född
1908-02-07
Avliden
1990-07-10
Gravsatt
1990-10-01

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 3

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.